2. Płocka Triada Nordic Walking

Uwaga.

Rozpoczynamy zapisy na 2. Płocką Triadę Nordic Walking.

Jak się zapisać?:

- Wypełnij Zgłoszenie dostępne na stronie www.pkwb.pl oraz na stronie FB i prześlij na adres pkwb@pkwb.pl

- Wybierz marsz dla siebie:

MARSZ I „Szlakiem znanych Płocczanek” – 28 kwiecień 2018r.

MARSZ II „Szlakiem Lewobrzeżnego Płocka” – 19 maj 2018r.

MARSZ III „Szlakiem Gotyku Ceglanego: – 02 czerwiec 2018r.

- Dokonaj opłaty startowej na konto Stowarzyszenie Płocki Klub Wesołego Biegacza

Nr konta 95160014621830106090000001

 z wyraźnym opisem: „Imię, Nazwisko, rok urodzenia, Opłata startowa

 za udział w 2. PTNW - marsz nr … „*

*najpóźniej 3 dni po wysłaniu Zgłoszenia.

Opłata startowa – 20,00 PLN za jeden marsz, 40 PLN za dwa marsze i 60 PLN za trzy marsze.

Każdy uczestnik otrzymuje po każdym marszu unikatowy pamiątkowy medal.

Otrzymane po każdym marszu pamiątkowe medale utworzą unikatowy wzór Płockiej Triady Nordic Walking.

Zapraszamy

Regulamin i Zgłoszenie na stronie internetowej www.pkwb.pl

Koordynator I Płockiej Triady Nordic Walking

 Piotr Nowaliński tel. 721 801 639 mail: piotr.nowalinski@pkwb.pl

 Z-ca koordynatora I Płockiej Triady Nordic Walking

 Marcin Uchwał tel. 796 473 744 mail: marcin.uchwal@pkwb.pl